Jeugd & gezin

In veel gezinnen lopen de spanningen onnodig hoog op door een stoornis of een beperking van een kind. Voor veel ouders is het een grote stap om begeleiding aan te vragen.

De (individuele) begeleiding van Bundel zorg richten we zo concreet mogelijk in. Dit kan individueel gericht zijn, een op een, maar focust zich ook op de samenwerking met gezinsleden.
Onze begeleiding is altijd systeemgericht, wat wil zeggen dat elk gezinslid hierbij op een passende manier wordt betrokken. Het uitgangspunt van onze gezinsbegeleiding is inzicht geven in de problematiek(en), het zelfredzaam maken van gezinsleden en zorgen voor een duidelijke communicatie.

Problemen bij het ochtendritueel? Dan zijn we daarbij aanwezig. Zijn er problemen op school? Dan maken we een afspraak met de leerkracht. Onze aanwezigheid bij dit soort gesprekken vergroot de effectiviteit van de begeleiding.
Bundel zorg zet zich in om tijdens het traject de eigen kracht van de cliënt en de omgeving zoveel mogelijk te benutten, wat leidt tot effectieve en praktische handvatten waar het gehele gezin zelf mee aan de slag kan.

Op deze wijze bieden wij een zeer concreet en unieke vorm van begeleiding aan, wat de effectiviteit vergroot.

Groepsbegeleiding

Bij Bundel zorg, gelegen in de wijk Brouwhuis in Helmond, bieden we groepsbegeleiding aan voor jeugd en jongvolwassenen met beperkingen binnen het autisme spectrum, gedragsproblemen, een licht verstandelijke beperking of ADHD.
Hier kunnen ze in een veilige setting contacten aangaan, hun interesses verbreden, werken aan zelfstandigheid, sociale vaardigheden en persoonlijke doelen. Deze begeleiding vindt plaats na schooltijd, in de weekenden en vakanties.
De meerwaarde ten opzichte van reguliere opvang is gelegen in de kennis en expertise van Bundel zorg op het gebied van de gedragsproblemen en beperkingen van deze doelgroep. Ook tijdens onze groepsbegeleiding is er oog, tijd en ruimte voor het individu.

Teamcoaching

Bundel zorg biedt coaching voor zowel individuen als groepen. Het belangrijkste aspect van het coachingstraject is de focus op eigen regie.
Bij een individueel coachingstraject wordt er voorafgaand aan het traject een doel gesteld.

Bij een coachingstraject voor groepen zoekt Bundel zorg naar bepalende patronen van gedrag, denken, inhoudelijk en betrekkingsniveau van de groep.
Na de coaching krijgt de groep aanbevelingen die leiden tot een betere samenwerking, meer creativiteit of een duidelijke(re) onderlinge communicatie.

Hulp bij beschikkingsaanvraag

Wilt u begeleiding voor uw kind en/of gezin? Of meer weten over de jeugdwet, PGB, ZIN, WMO of de rol van de gemeente bij uw hulpaanvraag? Dan komen we graag eens langs voor een kennismakingsgesprek.

Bij deze kennismaking bespreken we de hulpvraag en bekijken wat Bundel zorg voor u kan betekenen.
Als u begeleiding wenst dienen we de hulpvraag in bij de gemeente, waarna er een medewerker namens de gemeente bij u langs komt voor een ‘keukentafelgesprek’.

Bij een dergelijk gesprek zijn wij aanwezig om u te adviseren en ondersteunen.
Als de gemeente bepaalt dat u recht heeft op begeleiding zal het gemiddeld 6 tot 8 weken duren voordat u een beschikking ontvangt. Bundel zorg kent geen wachtlijst, zodra de beschikking binnen is kan de begeleiding direct starten.

Contact

Bundel zorg
Rivierensingel 726
5704 NZ Helmond
t 0492 - 389 577
m 06 - 3912 9397
e
KvK: 64119963
BTW: 855530261B01
IBAN: NL90RABO 0304596574